Get Adobe Flash player


วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
ร่วมงานวันนักข่าว ปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สร้างเสริมแนวคิดค่านิยม รุ่นที่ ๑

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
การสาธิตกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย

อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วยฯ

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
บรรยากาศสอบครูผู้ช่วยฯ

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ร.ร.อนุบาลอินทร์บุรี จัดค่ายลูกเสือฯ

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จ.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมการจัดสอบเพื่อการประเมินคุณภาพ (National Test : NT) ชั้น ป. ๓

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ร.ร.ชุมชนวัดม่วง มอบรางวัล

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
มอบเงินรางวัลนักเรียน ร.ร.เรืองเดชฯ

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมทีมบริหารของ สพป.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ ๒๓ ก.พ. ๕๘

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจราชการ ศธ.ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดคีม

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ทดสอบแข่งขันภาษาไทย น.ร. ป. ๓

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
ค่ายพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้น ป. ๓ และ ป. ๖

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัล OBEC-AWARDS

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ ศธ.

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดบ้านเรา เชิญเข้าโรงเรียนวัดแหลมคาง เปิดรั้วโรงเรียน (Open house)