Get Adobe Flash player


วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จ.สิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
กลุ่มฯท่างามชีน้ำร้ายจัดค่ายคุณธรรม

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
สัปดาห์วิทย์ฯร.ร.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
ประชุมสัมมนา After Action Review มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
แข่งขันตอบสารานุกรมไทย ครั้งที่20

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
ผ้าป่าพัฒนาการศึกษาร.ร.วัดพรหมสาคร ศูนย์ศึกษาวสุภัทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสียง และก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซค์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
สพป.สิงห์บุรีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
รับการประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พบ.๓

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
บรรยากาศการรับสมัครผู้แทนในอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
การอบรมอาชีพระยะสั้น ร.ร.ดีศรีตำบล (โรงเรียนทำมาหากิน)

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การเลือกตั้ง ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
ทำบุญไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
ร่วมพิธีภาคค่ำกิจกรรมวันแม่

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
ร่วมพิธีภาคเช้ากิจกรรมวันแม่

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
การอบรมครูปฐมวัย สื่อสร้างสรรค์ นิทานสร้างสุข

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดสามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ร.ร.ชุมชนวัดพระนอนฯจัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดทองจัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดเสาธงทอง จัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
กลุ่มฯงิ้วรายโพธิ์ชัย จัดงานวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนเรียนร่วมใจ จัดกิจกรรมวันแม่ ท่าอิฐ/วัดแจ้ง/กำแพง/ราษฎร์ศรัทธาทำ

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดท่าอิฐ จัดกิจกรรมวันอาเซียน