Get Adobe Flash player


วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหาร

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อแพ

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
งานวันพระมหาธีรราชเจ้า

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.สิงห์บุรี วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
โครงการผลิตครูมืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
"โครงการ ผู้ว่าพาทำบุญ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
การจัดทำเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประชุมเคณะกรรมการการจัดงาน

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
แสดงความยินดี ผอ.วิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.สิงห์บุรี วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
"โครงการ ผู้ว่าพาทำบุญ"

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
“จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ”

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ค่ายวิชาการ โรงเรียนวิจิตรศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
บ.ปตท.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรม CSR

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จ.สิงห์บุรี

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อม รับตำแหน่งใหม่

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ผู้ว่ามอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ตรวจเยี่ยมติดตามการทดสอบpre-test ONET

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ประธานงานฌาปนกิจศพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
มารดา ศน.บุญชาย อึ้งบำรุงพันธ์เสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
แสดงความยินดี คุณชาลี ตั้งจีรวงษ์ สปช.

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบางระจัน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖