Get Adobe Flash player


วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
มอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดหนองสุ่ม ร.ร.วัดโฆสิทธาราม ร.ร.สามัคคีวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
ร.ร.วัดกลางท่าข้ามคว้ารางวัลชนะเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโสภา

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
โครงการส่งเสริมค่านิยมฯ อ.พรหมบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
เยี่ยมครูถูกทำร้ายร่างกาย

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ์ SK PARK

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.สิงห์บุรี วันจันทร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
พิธีปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
พิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการเข้าค่ายยกระดับคุณภาพ การศึกษา สาระฯคณิตศาสตร์ O-NET

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก/เยาวชน โรงเรียนวัดจักรสีห์

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
“จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ”

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
ประชุมคณะพัฒนา SK Park

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
แถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดี เมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ประจำปี ๕๗

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
กลุ่มโรงเรียนทองเอน “วัดกลางเกมส์”

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
พิธีเปิดโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียน ประสบภัยหนาว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๑

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการรินน้ำใจช่วยร.ร.ประสบภัยหนาว

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงาน ๑๐ นโยบายเร่งด่วน รมว.ศธ.

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
พิธีบวงสรวงศาลพ่อปูศรีนคร

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จ.สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก/เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
กิจกรรมร.ร.วัดบ้านลำค่านิยม๑๒ประการ และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
แสดงความยินดี ผอ.วิริยะ วันทอง

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการเทศกาลกินปลาฯ

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ประชุมโรงเรียนเครือข่ายการจัดการความรู้