Get Adobe Flash player


วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหาร โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
สพฐ.ติดตามกองทุนโครงการอาหาร โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
ต้อนรับคณะจาก สพฐ.ติดตามกองทุน โครงการอาหารกลางวันใน ร.ร.ประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เมือง

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.อินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.พรหมบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.บางระจัน

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาค่ายบางระจัน

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่าช้าง

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ประชุมคณะทำงานมาตรฐาน ๑

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
ประชุมคณะทำงานมาตรฐาน ๒

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
เยี่ยมสนามสอบPost-test Pre O-NET

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
บรรยากาศการรับข้อสอบ

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
ประชุมคณะทำงานมาตรฐาน ๓

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
ประเพณีกำฟ้า ร.ร.อนุบาลพรหมบุรี

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
ร.ร.วัดแหลมคาง ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
ประชุมทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
ประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ Post – test Pre O-NET

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘

อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558
ร่วมพิธีวัน“วันยุทธหัตถี” ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
ทดสอบแข่งขันภาษาไทย น.ร. ป. ๖

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
กิจกรรมสร้างสานจิตวิญญาณครู

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
พิธีสงฆ์ งานวันครูประจำปี ๒๕๕๘