Get Adobe Flash player


อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
อบรมปฏิบัติการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
มอบเกียรติบัตรรางวัลสวดมนต์หมู่

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
"จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ"

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
ร.ร.วัดถอนสมอ จัดงานปิดภาคเรียน คาวบอยไนท์ COWBOY NIGHTT

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมโรงเรียนวัดถอนสมอ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
กิจกรรมโรงเรือนไทยรัฐวิทยา 56

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
English Camp P 4 - 5 at Wadbot School

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
English Camp P 3 at Anuban Singburi School

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
คาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ วัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมสภากาแฟ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
Open Houseโรงเรียนวัดบ้านลำ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
ประชุมครูบรรณารักษ์

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
คาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ วัดเชียกราก อำเภออินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๕๘

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
บัณฑิตน้อยโรงเรียนวัดแหลมคาง

อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
อบรมครูปฐมวัย สื่อ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษาระดับปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ประชุมทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
บรรยากาศวันที่สองอบรมครูภูมิศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
นักเรียนร.ร.วัดขุนสงฆ์จมน้ำเสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
กิจกรรมสร้าง/มอบบ้านให้ นร.ด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
อบรมพัฒนาคุณภาพครูสอนภูมิศาสตร์

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
สพป.สิงห์บุรี จัดประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ของบุคลากร

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
อินทโมลีประทานรับรางวัลชนะเลิศวาดภาพ Thailand ICT Youth Challenge 2014 winner

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
โรงเรียนวัดข่อย จัดกิจกรรมปิดภาคเรียน