Get Adobe Flash player


วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
ประชุมคณะผู้บริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557
มอบนโยบายธุรการโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557
กฐินพระราชทาน ณ วัดโบสถ์

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
รับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสิงห์บุรี แสดงความยินดี นักกีฬากาบัดดี้ อินชอนเกมส

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
ประชุมคณะผู้บริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
ผอ.สพป.สิงห์บุรี รายงานตัว ผวจ.

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
พิธีต้อนรับ ผอ..สุเมธี จันทร์หอม

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
โรงเรียนวัดตุ้มหู ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันฯยาเสพติด

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
งาน เทิด ศรัทธา กษีณา ๕๗

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และนวัตกรรม

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
ประชุม อบรม พัฒนาบุคลากร สรุปผล ทบทวนผลการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
กลุ่มอำนวยการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
ประชุมกลุ่มอำนวยการ

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบภายใน ประชุมจัดทำ AAR

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
การแข่งขันกิจกรรมอาเซียนระดับเขตพื้นที่ โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี๕๗

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ โดยใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติ(AAR)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557
รับมอบ ศูนย์การเรียนรู้ธันยาวงษ์ โรงเรียนวัดล่องกะเบา อำเภออินทร์บุรี