Get Adobe Flash player


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ร.ร.วัดเพิ่มประสิทธิผล+วัดกระโจม

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ฌาปนกิจศพคุณแม่ของ รุ่งทิพย์ กันภัย

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ประชุมชี้แจงคู่มือการรายงานการติดตาม และประเมินผล สพป.สิงห์บุรีอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
งานศพคุณแม่ นางรุ่งทิพย์ กันภัย

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน อำเภออินทร์บุรี

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
การแสดงผลงาน Best Practice ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ประชุมชี้แจงคู่มือการรายงานการติดตาม และประเมินผล สพป.สิงห์บุรีอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดการความรู้

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหัวว่าว อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ประชุมชี้แจงคู่มือการรายงานการติดตาม และประเมินผล สพป.สิงห์บุรีอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดการความรู้

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดกระดังงา อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านบางสำราญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุราชกุมาร

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
พระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสม ทดแทน บิดาของนายสุชิน ทดแทน ร.ร.วัดตะโกรวม

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯพระบรมโอรสาธิราช ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
เปลี่ยนการศึกษา...เปลี่ยนประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
ต้านยาเสพติดป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ สพป.สิงห์บุรี (KM สัญจร)

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดเสาธงทอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
กาแฟปรองดอง พี่..น้อง บางระจัน

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๕๗