Get Adobe Flash player


วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
สพป.สิงห์บุรีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
รับการประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พบ.๓

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
บรรยากาศการรับสมัครผู้แทนในอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
การอบรมอาชีพระยะสั้น ร.ร.ดีศรีตำบล (โรงเรียนทำมาหากิน)

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การเลือกตั้ง ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
ทำบุญไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
ร่วมพิธีภาคค่ำกิจกรรมวันแม่

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
ร่วมพิธีภาคเช้ากิจกรรมวันแม่

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
การอบรมครูปฐมวัย สื่อสร้างสรรค์ นิทานสร้างสุข

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดสามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ร.ร.ชุมชนวัดพระนอนฯจัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดทองจัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดเสาธงทอง จัดกิจกรรมวันแม่

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
กลุ่มฯงิ้วรายโพธิ์ชัย จัดงานวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนเรียนร่วมใจ จัดกิจกรรมวันแม่ ท่าอิฐ/วัดแจ้ง/กำแพง/ราษฎร์ศรัทธาทำ

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดท่าอิฐ จัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดสังฆราชาวาสจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดถอนสมอจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดโพธิ์สังฆารามจัดงานวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดหนองสุ่มจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.วัดประศุก จัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.ชุมชนวัดดงยางจัดกิจกรรมวันอาเซียน และวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนวัดโคปูน จัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการความรู้ โรงเรียนวัดบ้านลำ อำเภออินทร์บุรี