Get Adobe Flash player


วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(mou) โครงการประชาอาสาปลูกป่า800 ล้านกล้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมสภากาแฟ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
ครูแดร์ร.ร.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
ประชุมรับฟังข้อมูลในการจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
ประชุมทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
เลือกตั้งผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
ชี้แจงติดตั้งคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
อบรมขยายผลการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557
แสดงมุทิตาจิต แด่ พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ประชุมชุดพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนปฐมวัย สพป.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนา การศึกษา จ.สิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สิงห์บุรี

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗ ประจำเดือนกันยายน

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง อนุกรรมการ ผู้แทนฯ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
โครงการปั้นสมองไทยไกลระดับโลก

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ทำบุญตักบาตรสร้างความสามัคคี ปรองดอง ในเทศกาลเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ประชุมสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จ.สิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
กลุ่มฯท่างามชีน้ำร้ายจัดค่ายคุณธรรม

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
สัปดาห์วิทย์ฯร.ร.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
ประชุมสัมมนา After Action Review มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
แข่งขันตอบสารานุกรมไทย ครั้งที่20

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
ผ้าป่าพัฒนาการศึกษาร.ร.วัดพรหมสาคร ศูนย์ศึกษาวสุภัทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสียง และก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซค์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
สพป.สิงห์บุรีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน