Get Adobe Flash player


วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557
ทอดผ้าป่าวัดคลองสามแยก

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557
ขอพรปีใหม่เทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
งานวันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนเมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สิงห์บุรี

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
ติดตาม/ประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.สห.

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
ทำบุญศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

อาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557
สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวันจักรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สู่การเลิกสถานศึกษาของร.ร.บ้านหัวดง

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชน “การสร้างทักษะกระบวนการคิด”

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
MOU เปิดค่ายฝึกภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
วันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
OPEN HOUSE โรงเรียนวัดแหลมคาง

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
กิจกรรมโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ค่ายภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ อ.ท่าช้าง จัด โครงการบริหารการเงิน&งบประมาณ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
งานบัณฑิตน้อย วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนวัดบ้านลำ อำเภออินทร์บุรี

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
แนวทางการจัดทำรายงานประจำปี SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
Open house และ บัณฑิตน้อย โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ค่ายภาษาอังกฤษ แบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ประชุมแนวทางการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖